ŠAK športový atletický klub Komárno

Úvod

ŠAK – športový atletický klub, zastrešuje TJ Step Komárno   a je členom SAZ – Slovenského atletického zväzu 

Delí sa na atletickú škôlku, atletickú prípravku a mládežnícku  atletiku.

Heslo klubu:   BEŽ - HÁDŽ - SKÁČ

Už od útleho veku dieťaťa je pohyb úplne prirodzený,  a túto ich danosť podchytíme v rannom období, čím v nich upevníme záujem o šport aj do budúcna. 

Možnosti športového uplatnenia po absolvovaní atletickej prípravy sú veľké. 

Z niektorých vyrastú talenty pre rôzne športové odvetvia, ostatní nadobudnú poznanie v súlade s heslami: „športom k zdraviu“ , „v zdravom tele zdravý duch“.


viac informácií nájdete tu