2 %

               Venujte prosíme  2%...             

....z vašich daní pre organizáciu TJ STEP, ktorej súčasťou je aj náš klub ŠAK       


Vaše 2% použijeme na chod činnosť klubu, nákup športových pomôcok, organizovanie letných a zimných sústredení 

TJ STEP zastrešuje okrem atletického klubu ešte ďalšie 4 kluby.  Aby sme vedeli, ktoré 2% a v akej hodnote sú pre atletický oddiel, prosím Vás fotokópiu  časť VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ 2%  mi pošlite mailom: 1katku@gmail.com, alebo pošlite po deťoch na tréning.  Inak financie nebudeme môcť čerpať pre náš atletický oddiel. 

                              Ď  A  K  U  J  E  M  E                                

            Využité finančné prostriedky         

2% z roku 2019 v hodnote 628,61 

použité na nákup projektora s príslušenstvom, fitnes trampolín, expanderov, vrhačských gulí,  reprezentačného klubového oblečenia

2% z roku 2018 v hodnote 663,90

použité na zimné sústredenie atlétov v Tatrách január 2020 - požičanie bežiek, inštruktor bežeckého lyžovania, nákup atletického náčinia - oštepy

2 %  z roku 2017 v hodnote 310,57

použité na nákup športového náčinia: vrhačské gule, medicimbaly, tréningové farebné loptičky, kriketky, švihadlá Vyhlásenie o poukázaní 2 %  tlačivo: 

https://drive.google.com/file/d/1Q21dg6Ae8brUlV-drTsw8eG7CXrQr4m3/view?usp=sharing


Ďakujeme, že podporujete športové aktivity našich detí.