2021

                                              European Kids Athletics Games Brno                                                             

                                           v Raji na  letnom sústredení                                              

                                                Prázdninový Denný kepmík II.                                             
                                 Master Graduate of Athletic Camp ŠAK 2021                                

                            Prázdninový denný kempík atlétov I.                                       

                                   detská PTS v Zlatých Moravciach                                           ZsAZ 1. kolo súťaže družstiev starších žiakov, Skalica.