O nás


TRÉNINGOVÉ SKUPINY

Atletická MINI škôlka

deti od 4  rokov


Atletická škôlka

deti ZŠ od 6 rokov

Atletická prírpavka

deti od 10 rokov

Mládežnícka ateltika

atléti od 14 rokov

ATLETICKÁ MINI ŠKÔLKA

S programom podľa projektu IAAF a jej zmluvným partnerom SAZ. www.detskaatletika.sk/

Je určená pre všetky deti predškolského veku od 4  rokov pretože pre nich je pohyb úplne prirodzený. Upevňuje v deťoch ich prirodzený záujem o pohyb a šport  farebnými cvičebnými pomôckami  a rozvíja všestranné pohybové a koordinačné  schopnosti. Do tréningovej jednotky sú zakomponované cvičebné techniky DNS - dynamickej neuromuskulárnej stabilizácie.  

Tréningy:     

ZŠ J.A. Komenského:

utorok: 17:00 - 18:00

Tréner: Katarína Sirotková / tréner atletiky a detskej atletiky /

Cena:   5 eur na hodinu

ATLETICKÁ  ŠKÔLKA 

S programom podľa projektu IAAF a jej zmluvným partnerom SAZ. www.detskaatletika.sk/

je určená pre všetky deti od 6 do 10 rokov pretože pre nich je pohyb úplne prirodzený, chce v nich vytvoriť do budúcna potrebu pravidelného športovania, a tak v nich upevniť  záujem o šport. V začiatkoch nie sú deti nútené k špecializácií ale využívame ich všestrannosť. Rozvíjame v nich pohybové a koordinačné schopnosti, osvoja si základy techniky behu, skoku a hodu. To všetko je základným impulzom pre rozvoj ďalších odvetví športu vo vyššom veku. A tu sa to začne uberať smerom, ktorý si zvolí každý sám. Či už budú športovať ako talenty, alebo len tak pre radosť. Veď športovaním sa vylučujú endorfíny. Všimnite si po nejakej športovej činnosti aké šťastné sú vaše deti...

CIEĽ: 

 •  Podpora zdravia, osvojenie si pravidelného pohybu, radosť zo športovania
 • upevnenie základných pohybových lokomócií ,
 • sociálna interakcia - jednotlivé atletické disciplíny sú zapracované do hier, súťaží sa v zmiešaných družstvách,
 • radosť z hry a víťazstva
 • príprava talentov pre rôzne športové odvetvia
 • pre deti z MŠ so zameraním na dynamickú neuromuskulárnu stabilizáciu
 • regeneračné uvoľnenia psychického a fyzického napätia muzikoterapiou

Tréningy:      

ZŠ J.A. Komenského:  

pondelok a streda   16:00-17:00  

piatok 14:30 - 15:30

trénery:

 Katarína Sirotková  / tréner atletiky a detskej atletiky /   

Aneta Kamocsaiová / tréner detskej atletiky /               

Cena:

 - mesačne 10 eur  = tréningy 1x týždenne, 

 - mesačne  20 eur = tréningy  2x týždenne

 -  mesačne  30 eur = tréningy 3x týždenne

 
 kontaktovať nás môžte tu


prihláška na stiahnutie:

ATLETICKÁ PRÍPRAVKA

Je určená pre talentované  deti od 10 rokov. Mladí atléti sú členmi SAZ  Slovenského atletického zväzu /www.atletika.sk/.

deti zautomaticky prechádzajú do prípravky  z ateltickej škôlky

Zúčastňujú sa na klubových a zväzových pretekoch ako jednotlivci. 

Atletická prípravka zahŕňa kondičnú, technickú, taktickú, psychologickú a mimotréningovú prípravu

CIEĽ:

 • osvojenie a zdokonaľovanie techniky atletických disciplín
 • pokračuje rozvoj všestrannosti a príprava na viacboj
 • rozvoj individuálnych schopností
 • osvojenie a realizácia taktiky počas pretekov
 • sociálny rozvoj v tréningovej skupine
 • atléti si počas tréningov vyskúšajú rôzne športové odvetvia, plávanie, lezenie, vysokohorská turistika, spartan race,  in-line korčuľovanie, korčuľovanie na ľade, v zime bežkárske sústredenie v Tatrách, v lete letné sústredenie a najlepší sa zúčastnia na medzinárodnej olympiáde 
Tréningy:   
kde: 
ZŠ J.A. Komenského 3, Komárno
kedy: 
pondelok a streda 17:00 - 18:30

piatok 16:00 - 17:30

tréner: Katarína Sirotková  / tréner atletiky a detskej atletiky /

 Aneta Kamocsaiová /tréner detskej atletiky /                 

cena:   30,- € mesačne 


kontaktovať nás môžte tu


prihláška na stiahnutie: 

DSC_0140_1_2jpg

MLÁDEŽNÍCKA ATLETIKA 

Pre  tínedžerov od 15 rokov, ktorí 
....sú členmi SAZ, Slovenského ateltického zväzu  /www.atletika.sk/.

Tréningy zamerané na zvyšovanie športovej výkonnosti
Neoddeliteľnou súčasťou  tréningov je všestanná príprava rozdelená do celoročného tréningového  plánu v jendotlivých obdobiach prípravy, ktoré sú zároveň kompenzačnými cvičeniami. 
Veľkú mieru v tréningovom cykle  zastupuje psychologická príprava, rozvoj osobnostného a sociálneho rastu, správna životospráva športovca
 

CIEĽ:

 • zvyšovanie športovej výkonnosti
 • väščia intenzita cvičení špeciálneho charakteru 
 • rozvoj kondičnej výkonnosti
 • silová príprava s doplnkovou záťažou
 • rozvoj individuálnych schopností
 • osvojenie a realizácia taktiky počas pretekov
 • sociálny rozvoj v tréningovej skupine 
 • účasť na seminároch a špecializovaných sústredeniach 
 • stotožnenie sa so zdravou športovou životosprávou

Tréningy:   

kde: ZŠ J.A.  Komenského 3, Komárno

kedy:   

presné dni a časy budú zverejnené v priebehu septembra

Tréningy zatiaľ prebiehajú podľa dohody s trénerom 

tréner: Katarína Sirotková / tréner atletiky a detskej atletiky /

             Aneta Kamocsaiová /tréner detskej atletiky /                

cena:  30,- € mesačne


kontaktovať nás môžte tu