O nás

logopng

ATLETICKÁ ŠKÔLKA

S programom podľa projektu IAAF a jej zmluvným partnerom SAZ. www.detskaatletika.sk/

je určená pre všetky deti od 5 do 10 rokov pretože pre nich je pohyb úplne prirodzený, chce v nich vytvoriť do budúcna potrebu pravidelného športovania, a tak v nich upevniť  záujem o šport. V začiatkoch nie sú deti nútené k špecializácií ale využívame ich všestrannosť. Rozvíjame v nich pohybové a koordinačné schopnosti, osvoja si základy techniky behu, skoku a hodu. To všetko je základným impulzom pre rozvoj ďalších odvetví športu vo vyššom veku. A tu sa to začne uberať smerom, ktorý si zvolí každý sám. Či už budú športovať ako talenty, alebo len tak pre radosť. Veď športovaním sa vylučujú endorfíny. Všimnite si po nejakej športovej činnosti aké šťastné sú vaše deti...

CIEĽ: 

 •  Podpora zdravia, osvojenie si pravidelného pohybu, radosť zo športovania
 • upevnenie základných pohybových lokomócií ,
 • sociálna interakcia - jednotlivé atletické disciplíny sú zapracované do hier, súťaží sa v zmiešaných družstvách,
 • radosť z hry a víťazstva
 • príprava talentov pre rôzne športové odvetvia

Tréningy:         upravené tréningy klikni TU  

kde a kedy: 

ZŠ Komenského streda  a piatok 14:00-15:00      

ZŠ Rozmarínka urotok a štvrtok 14:00 - 15 :00   

MŠ Eotvoša pondelok 14:45 - 15:30

                            utorok 10:00 - 10:45     

tréner: Katarína Sirotková  / tréner atletiky a detskej atletiky /   

             Aneta Kamocsaiová / tréner detskej atletiky /               

cena:  ZŠ  - mesačne 10 eur  = tréningy 1 x týždenne, 

                   - mesačne  20 eur = tréningy  2x týždenne
            MŠ - 4 eurá na jednu vyučovaciu hodinu

kontaktovať nás môžte tu

prihláška na stiahnutie:


ATLETICKÁ PRÍPRAVKA

Je určená pre talentované  deti od 10 rokov. Mladí atléti sú členmi SAZ  Slovenského atletického zväzu /www.atletika.sk/.

deti automaticky prechádzajúdo prípravky  z ateltickej škôlky

Zúčastňujú sa na klubových a zväzových pretekoch ako jednotlivci. Atletická prípravka zahŕňa kondičnú, technickú, taktickú, psychologickú a mimotréningovú prípravu

CIEĽ:

 • osvojenie a zdokonaľovanie techniky atletických disciplín
 • pokračuje rozvoj všestrannosti a príprava na viacboj
 • rozvoj individuálnych schopností
 • osvojenie a realizácia taktiky počas pretekov
 • sociálny rozvoj v tréningovej skupine
 • atléti si vyskúšajú rôzne športové odvetvia, plávanie, lezenie, vysokohorská turistika, spartan race,  in-line korčuľovanie, korčuľovanie na ľade, v zime bežkárske sústredenie v Tatrách, v lete letné sústredenie a najlepší sa zúčastnia na medzinárodnej olympiáde 

Tréningy:   upravené tréningy klikni TU

kedy: streda 15:00-16:00        
     piatok:15:00 - 16:00

           vložené tréningy utorok a štvrtok podľa dohody s pretekármi

kde: ZŠ Komenského 3, Komárno                

tréner: Katarína Sirotková  / tréner atletiky a detskej atletiky / 

             Aneta Kamocsaiová /tréner detskej atletiky /                 

cena:   20,- € mesačne 


kontaktovať nás môžte tu

prihláška na stiahnutie: